14 aprilie 2010

DECLARATIA 200 TREBUIE DEPUSA PANA LA DATA DE 17 MAI

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă contribuabilii – persoane fizice că 17 mai 2010 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2009.

Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din:
- activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală),
- cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă),
- activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.),
- operaţiuni de valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni).

Niciun comentariu: