07 octombrie 2016

DREPTATE SI DREPTURI FUNDAMENTALE ALE OAMENILOR

Unul din subiectele pe care Comisia Europeana ar trebui sa le abordeze mai des este cel legat de dreptate si de drepturile noastre ale oamenilor care in ultima  vreme au fost lasate pe ultimul loc.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948 continea articolele de mai jos. Oare mai sunt ele respectate in tara noastra? Sunt ele respectate in anumite  locuri de pe glob? Eu cred ca nu si haideti sa incercam sa le reamintim celor de mai sus cate ceva.....


Articolul 1 
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. 
In afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitate.

Articolul 3
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi tinut in  sclavie , nici in servitute; sclavajul si comertul cu sclavi sint interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.

Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoana are dreptul in deplina egalitate de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari in materie penala indreptata impotriva sa.

Articolul 11
Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata pina cind vinovatia sa va fi stabilita in mod legal in cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nui constituiau, in momentul cind au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decit aceea care era aplicabila in momentul cind a fost savirsit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa.

Articolul 14
In caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil in alte tari. 
Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmarire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o cetatenie. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Articolul 16 
Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, in decursul casatoriei si la desfacerea ei. 
Casatoria nu poate fi incheiata decit cu consimtamintul liber si deplin al viiitorilor soti. 
Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cit si in asociatie cu altii. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin invatatura, practici religioase, cult si indeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. 
Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. 
Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa. 
Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmind o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului. 

Articolul 22
Orice persoana, in calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este indreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23
Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului. 
Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala. 
Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atit lui, cit si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala. 
Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselelor sale .

Articolul 24
Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite.

Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, cuprinzind hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa. 
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sint nascuti in cadrul casatorii sau in afara acesteia, se bucura aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la invatatura. Invatamintul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce priveste invatamintul elementar si general. Invatamintul elementar trebuie sa fie obligatoriu. Invatamintul tehnic si profesional trebuie sa fie la indemina tuturor, iar invatamintul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit. 
Invatamintul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia intre toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentirenea pacii. 
Parintii au dreptul de prioritate in alegerea felului de invatamint pentru copiii lor minori.

Articolul 27
Orice persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui. 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite.

Articolul 29
Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale. 
In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica. 
Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie.

Pentru cei interesati a început concursul Reporter și Blogger European unde puteti participa si  înscrie materiale până pe data de 31 octombrie 2016. 

22 august 2016

LACUL ROSU

În 1864 apare sub denumirea Lacul Pietrii Roșii, mai târziu a fost denumit Lacul Ucigaș. Din 1936 este denumit oficial Lacul Roșu. 


22 iulie 2016

SI PANA UNDE.......


Astazi tocmai citeam o stire despre un cetatean care s-a gandit sa faca un ban din vanzarea unor suveniruri depuse de francezi pe celebrul bulevard din Nisa unde a avut loc acea tragedie internationala. 

Ma intreb pana unde am ajuns noi oamenii, chiar nu ne mai misca nimic, am devenit imuni la durerea altora?
E adevarat ca vad zilnic in jurul meu tot felul de rautati, insensibilitati dar nu la o astfel de scara.
Mi-as dori ca aceste lucruri sa fie doar exceptii si sa nu fie ceva generalizat.
Incerc sa vad lucruri pozitive in viata de zi cu zi, in fiecare lucru dar uneori ma socheaza aspectele acestea inumane.
Si daca in acel masacru ar fi pierit cineva drag tie, cum te-ai fi comportat?

17 iulie 2016

Tutorial-Crema hidratanta antirid cu musetel

PROTECTIA LA RADIATIILE SOLARE CU PRODUSE DE A FARMEC

Nu de mult am primit de la Farmec cateva produse pentru protectia la radiatiie solare si doresc  sa va spun mai jos parerea mea despre ele.

1. Crema de fata anti-imbatranire SPF 50 tenta naturala
In primul rand aceasta crema nu contine parfum, octocrylene, oxibentoza, uei de parafina, alcool iar pentru mine care am ceva probleme cu alergiile a fost ideal.
Al doilea lucru important e ca poate fi folosita de toata lumea indiferent de tipul de piele (eu am un ten mai inchis) ceea ce te face sa nu fii stresat.
Eu cand am aplicat-o am simtit ca se intinde usor si ca e absorbita rapid de piele. Mai multe detalii despre produs aveti pe site-ul Farmec.
2. Gel reparator dupa plaja pentru fata si corp
                                

Ei da, acesta este un produs super pentru ca intr-adevar reuseste sa te racoreasca dupa ce ai stat o zi intreaga la soare si ai capatat niste arsuri puternice. Recunosc ca eu am cam exagerat cu soarele, dar era prima mea iesire si nu m-am putut abitine. Insa cand am ajuns acasa am folosit acest gel si intra-devar mi-a dat o senzatie de bine, racoritor si parca arsurile nu le mai simteam atat de tare. Eu una o sa il folosesc mereu de acum.
La fel ca si crema se absoarbe foarte usor in piele. 
Daca vreti sa il achizitionati il gasiti aici.


Multumesc inca o data Farmec si promit ca voi ramane fidela produselor voastre.12 iulie 2016

TESTARE GRATUITA DE PRODUSE

Imagini pentru vodafoneE foarte simplu sa participi la campaniile lor si poti beneficia de telefoane, aspiratoare, cosmetice, statii de calcat, etc gratuit.

Testeaza produse gratuite doar facandu-ti cont pe sitelul Buzzstore.
http://buzzers.ro/invite/15c9817f55ef3863eecde85fe0d0b4cc

30 iunie 2016

SLOVACIA-MUNTII TATRA


“Articol înscris în concursul Thailanda, Te Iubesc! organizat de KLM România, în colaborare cu Tedoo.ro și T.A.T. Balkans“.

Tatrankaya Lomnica din Slovacia e o statiune situata la poalele muntilor Tatra, un lant muntos deosebit cu altitudini de pana la  2190 m.

Este o statiune unde in general pot fii practicate multe sporturi de iarna avand in  vedere ca aici sunt  multe  partii de schii (pentru avansati si incepatori), trambuline pentru sarituri cu schiurile, piste pentru schi fond, patinoare...

Aici exista o partie destinata incepatorilor, Jamy, care este deservita de doua teleschiuri, cu lungimi de 190, respectiv 470 m, dotate cu instalatie nocturna. In apropiere mai gasim 3 piste scurte de schi fond si trasee marcate pentru ture de iarna.
Ca sa ajungi acolo exista varianta de a calatorii cu trenul (cei drept dureaza mai mult) dupa care din Poprad sa utilizezi trenurile dintre statiuni (un fel de Valea Prahovei la noi) care sunt la intervale regulate, cat si autoturismul propriu.


Cazare in Tatrankaya Lomnica

Hotelul Huntnik I***  desi este un hotel mai vechi a fost renovat curant si se distinge prin atmosfera familiala, mancarea delicioasa si un nou bowling center. Puteti opta pentru  camere single, duble si apartamente (nou renovate). Camerele au in dotare: grup sanitar propriu cu cada sau dus, TV satelit, telefon si balcon. La cerere se poate introduce pat suplimentar.
Hotelul Hutnik I este un hotel foarte mare mare ( poate fi vazut in pozele atasate), cazarea si mancarea a costat in jur de 400 de euro-destul de ieftin avand in vedere serviciile oferite, calitatea mancarurilor este execelenta si se serveste tip all inclusiv.
Camerele sunt mari, curate, dotate cu tv, baie proprie, curate iar personalul schimba foarte des asternuturile si prosoapele. In fata hotelului exista o partie de schii pentru copii asa ca puteti lua cu voi copii cu varste foarte mici pentru ca exista activitati pentru toate varstele.
 

Obiective turistice si activitati in Tatrankaya Lomnica


Hotelul este ca un mic orasel in care vei gasi piscina interioara, sauna uscata, masaj (diverse tipuri), jacuzzi, sala de fitness, solar, 2 restaurante, 2 baruri, sala de conferinte, camera pentru depozitare schiuri, ping-pong, biliard, bowling center, teren de volei, loc de joaca, inchiriere echipament sportiv, evenimente, disco.
Se pot organiza excursii in apropiere la cerere.
O noutate fata de alte locatii este parcarea suficienta pentru toti turistii.

Impresii si ponturi despre Tatrankaya Lomnica

M-a impresionat faptul ca hotelul este ca un mic orasel si peisajul (o minunatie sa privesti intr-o zi insorita piscurile muntilor Tatra albe, inzapezite).
Acolo am intalnit o diversitate mare de turisti  dar foarte sociabili si deschisi la distractie.
Chiar si personalul era foarte atent, politicos si te putei intelege cu ei in mai multe limbi. Piscina este grozava si numai buna pentru relaxare.
Fara masina proprie e  destul de greu dar ai posibilitatea sa schimbi cam 4 trenuri si sa iti focusezi atentia asupra peisajelor deosebite. Costurile sunt in jur de 80 de euro de persoana.
Limbi pe care le puteti utiliza: Rusa, Engleza, Franceza.Sfaturi pentru cei care vor sa viziteze Tatrankaya Lomnica
-        Nu e neaparat sa va luati echipamentul de schii cu voi pentru se pot inchiria de acolo
-        Puteti folosi euro si in acesta locatie
-        Nu va luati cu voi haine groase pentru ca la multitudinea de activitati ( pe partie sau in hotel ) cu siguranta va veti incalzii
-        Nu e nevoie sa luati de casa sampoane, sapunuri, prosoape  pentru ca va sunt oferite de hotel