21 iulie 2012

AJOFM le reaminteşte tinerilor din promoţia 2012 că pierd banii de şomaj, dacă nu se înscriu la timp - MyTex Brasov

AJOFM le reaminteşte tinerilor din promoţia 2012 că pierd banii de şomaj, dacă nu se înscriu la timp - MyTex Brasov
 În caz contrar, ei pierd dreptul la indemnizaţie, adică 1.500 de lei şi eventualele stimulente, ce pot ajunge la 5.500 de lei.

Chiar dacă au luat sau nu bacalaureatul ori licenţa, absolvenţii din promoţia 2012 pot şi trebuie să se înscrie ca şomeri, pentru a beneficia de serviciile şi facilităţile acordate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Braşov, conform prevederilor Legii 76/2002, dar şi de compensaţiile şi stimulentele financiare.
Condiţia de bază este aceştia să se înregistreze în baza de date a agenţiei, în termen de 60 de zile de la absolvire. Termenul curge de la data de 1 a lunii următoare absolvirii, dacă nu este precizată o dată anume pe diploma sau certificatul emis de unitatea de învăţământ. Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, după această perioadă, în 30 de zile, preferabil, proaspeţii absolvenţi pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj. Este foarte important de ştiut faptul că dreptul la indemnizaţia de şomaj se poate pierde dacă absolventul nu s-a prezentat la agenţie în cele 60 zile amintite. Sunt asimilate şomerilor şi persoanele care au absolvit o formă de învăţământ şi îndeplinesc următoarele condiţii: sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ori ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap şi au minim 16 ani.

Pierd minim 1.500 de lei
Numai dacă au respectat termenul de 60 de zile, ei primesc indemnizaţia de şomaj pe o perioadă de 6 luni, ce constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia. În prezent, valoarea acestui indicator este de 500 lei, ceea ce înseamnă că absolvenţii au dreptul la 250 de lei lunar. Ei primesc integral banii cuveniţi şi dacă se angajează în cele şase luni de şomaj.
De asemenea, încasează o primă de instalare, în valoare tot de 500 de lei, în cazul angajării în termen de maximum un an de la absolvire, plus stimulente de mobilitate geografică, de la 1.500 de lei la 3.500 de lei. Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată. În concluzie, un absolvent care nu se înscrie la timp pierde minimum 1.500, maximum 5.500 de lei.
De asemenea, în urma înregistrării la AJOFM, tinerii absolvenţi pot beneficia gratuit de repartizarea pe un loc de muncă vacant, înscrierea la un curs de (re)calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii, instruirea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui CV, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, prezentarea la interviul pentru angajare, munca în străinătate etc.).

Niciun comentariu: