26 iulie 2012

BERD înrăutăţeşte estimarea economică pentru România - MyTex Brasov

BERD înrăutăţeşte estimarea economică pentru România - MyTex Brasov

BERD înrăutăţeşte estimarea economică pentru România

În luna mai, instituţia bancară ridicase prognoza pentru România de la 0,8% la 1,2%

Banca Europeană pentru Recons­trucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrău­tăţit prognoza de creştere economică a României pentru acest an de la 1,2% la 0,8%, precum şi pentru 2013, aver­tizând că situaţia externă dificilă şi criza politică internă ar putea afecta avansul PIB pe termen scurt, a anunţat o agen­ţie de presă. Modificarea esti­mă­rii economice aferente anului în curs inversează ultima revizuire de către BERD, din raportul din mai, când instituţia bancară ridicase prognoza pentru România de la 0,8% la 1,2%. BERD a înrăutăţit şi aşteptările privind creşterea economiei României anul următor, de la 2,6% la 1,8%. „Până recent, economia României se afla pe cale de a înregistra creştere robustă în 2012, după recuperarea din 2011. Încetinirea din zona euro are un semnificativ efect de amor­tizare asupra exporturilor, iar do­vezile unei dezintermedieri finan­ciare a băncilor transfron­taliere evidenţiază importanţa transmiterii crizei pe canalul sectorului financiar. Climatul extern slab şi criza politică declanşată în iulie ar putea afecta negativ creşterea pe termen scurt. Sprijinul financiar puternic de la FMI şi alte instituţii financiare in­ter­na­ţionale a asigurat o protecţie im­portantă”, se arată în raportul BERD.

Avans de 0,7% în regiune
În regiunea în care operează BERD, creşterea ar urma să înceti­nească de la 4,6% anul trecut la 2,7% în acest an şi 3,2% în 2013, ca urmare a extinderii către Est a impactului crizei din zona euro. Ţările mai expuse din Europa Centrală şi de Sud-Est au înregistrat, deja, un avans economic mai slab, în timp ce declinul preţurilor materiilor prime a ajuns să afecteze Rusia şi alţi exportatori de profil. În Europa de Sud-Est, regiune din care face parte România, BERD vede o incertitudine ridicată a perspectivelor economice pe termen scurt. Vulne­rabilităţile sectorului financiar repre­zintă principalul risc, având în vedere că cea mai mare parte a sistemului bancar este controlată de instituţii de credit din străinătate, dar şi dependenţa de finanţarea externă în multe din aceste ţări. Banca estimează un avans al regiunii de 0,7% în acest an şi de 1,7% anul următor. Precedenta prog­noză a BERD, din mai, indica o creştere de 1% pentru anul în curs şi de 2,4% pentru anul următor. Trei dintre statele din regiune în care operează BERD vor înregistra contracţie în acest an - Slovenia, 2%, Ungaria, 1,3%, şi Croa­ţia, 1,2%.     (A.Z.)

Niciun comentariu: