04 mai 2009

1 IUNIE-ZIUA COPILULUI


Întâi iunie este Ziua mondială a ocrotirii copilului. Se consideră că copilăria este perioada cea mai fericită şi lipsită de griji din viaţa omului. Însă, adeseori copii sunt membrii societăţii cei mai lipsiţi de drepturi, deoarece ei depind în întregime de adulţi. Pentru a se atrage atenţia generală asupra acestei probleme, la 1 iunie 1950 s-a serbat prima Zi internaţională a ocrotirii copilului. Decizia în acest sens a fost adoptată de Federaţia democratică internaţională. ONU a sprijinit această iniţiativă. “Copii sunt conştiinţa omenirii şi ea are obligaţia să asigure copilul cu tot ce are mai bun", se pune în unul din cele zece principii ale Declaraţiei drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU în anul 1959.

Niciun comentariu: